MVP-fritid

Om MVP Unga ledare

MVP Fritid bygger på det våldspreventiva materialet MVP (Mentorer i våldsprevention) som MÄN har anpassat till en svensk kontext utifrån en amerikansk förlaga. En av grundidéerna i metoden är att unga ska inspireras att vara goda förebilder som vågar ingripa mot våld. Vi tar tillvara på denna idé genom en ledarskapsutbildning för ungdomar som redan är informella ledare eller har inflytande över andra. Genom att stärka dem att våga vara goda förebilder och reagera på sådant som inte är okej, kan de i sin tur påverka andra unga.

Det är er egen personal som håller i ledarskapsutbildningen, utifrån en manual som ingår i baspaketet. Utbildningen är uppdelad i en tvådagarsutbildning och en kortare uppföljning. I baspaketet ingår även en implementeringsguide för ledarskapsutbildningen.

Målet är att de unga, efter utbildningen, ska planera och genomföra roliga aktiviteter. De kan till exempel fixa en spelning, anordna en turnering eller dra igång kaféverksamhet på gården. Inom ramen för respektive aktivitet funderar personalen och de unga ledarna tillsammans över hur man kan arbeta för att just den aktiviteten ska vara fri från våld.

Här hittar du utbildningsmanualen till MVP Unga ledare. Här finns implementeringsstödet för utbildningen.