MVP-fritid

Om MÄN

MVP Fritid har tagits fram i samarbete mellan stadsdelen Älvsjö-Hägersten, Länsstyrelsen Stockholm och organisationen MÄN. Metodmaterialet förvaltas nationellt av MÄN.

Läs mer om Älvsjö-Hägerstens stadsdel.

Läs mer om Länsstyrelsen Stockholm.

Om MÄN

MÄN är en ideell organisation som arbetar för en jämställd värld fri från våld. Vi är en medlemsorganisation, men har också ett kansli med cirka 40 anställda.

Vi utgår från en feministisk syn på världen och tanken att vi behöver förändra destruktiva manlighetsnormer för att stoppa våldet. Vi vill att fler män och killar ska engagera sig för jämställdhet och att fler män och killar tar ett större ansvar för omsorg.

MÄN arbetar bland annat med följande:

  • Vi driver och utvecklar den våldspreventiva metoden MVP, som används i skolor runtom i hela Sverige. MVP Fritid är en variant av MVP, där vi har anpassat materialet efter behoven till exempel på fritidsgårdar.

  • Vi driver stödchatten Killar.se, dit unga killar kan höra av sig om de behöver prata med någon. Ingen fråga är för stor eller liten!

  • Vi har pappagrupper, där pappor kan få prata om föräldraskap med andra pappor.

  • Vi har en stor internationell verksamhet, där vi jobbar för jämställdhet och mot våld tillsammans med organisationer runtom i hela världen.

  • Vi stöttar kommuner och regioner som ska påbörja eller fördjupa sitt våldsförebyggande arbete, bland annat genom våra processledarutbildningar.

Du kan läsa mer om MÄN på män.se. Där kan du också bli medlem i organisationen.