MVP-fritid

Baspaket och implementering

Vill ni veta mer eller beställa MVP Fritid? Kontakta oss via detta formulär.

Baspaketet

MVP Fritid ger er stöd hela vägen från planering till genomförande och uppföljning av det våldsförebyggande arbetet inom fritidsverksamheten. Nedan kan du läsa mer om de olika delar som ingår när ni köper in MVP Fritids baspaket.

Del 1. Implementeringsstöd

Den första delen av MVP Fritid riktar sig till dig som är beslutsfattare, chef eller verksamhetsledare och består av stöd och verktyg för att implementera arbetet. Implementeringsstödet hjälper er att bygga de strukturer som behövs för att det våldspreventiva arbetet ska hålla över tid.

Följande ingår i implementeringsstödet:

  • kunskap om att arbeta våldsförebyggande och de organisatoriska förutsättningar som krävs för att arbetet ska bli så effektivt som möjligt

  • verktyg för att kartlägga organisationens grundläggande förutsättningar att arbeta våldsförebyggande

  • verktyg för planering och uppföljning av arbetet med MVP Fritid

  • förslag på hur ni kan lägga upp arbetet

  • handledning.

Del 2. Utbildning för personalen

I baspaketet ingår utbildning för personalen. Utbildningen har fokus på att personalen ska bli bekväm med att hålla i övningar, för att kunna genomföra dem på ett bra sätt med besökarna. I utbildningen ingår även teori, vilket personalen sedan kan fördjupa sig i ytterligare med hjälp av teorimanualen.

Del 3. Verktygslådan – övningar att göra med besökarna

Verktygslådan innehåller övningar som er personal kan göra med besökarna i verksamheten. Målet med övningarna är att skapa samtal och reflektion kring våld, normer och hur man kan agera om man blir åskådare till våld. Övningarna berör ämnen som till exempel rasism, sexualiserat våld, grupptryck, samtycke och våld i ungas nära relationer.

Även ett kortspel och ett material riktat till besökare på parklekar ingår i materialet.

Del 4. MVP Unga ledare

I MVP Fritid ingår en ledarskapsutbildning för unga: MVP Unga ledare. Ledarskapsutbildningen riktar sig till ungdomar som redan är informella ledare eller har inflytande över andra. Genom att stärka dem att våga vara goda förebilder och reagera på sådant som inte är okej, kan de i sin tur påverka andra unga.