MVP-fritid

6 skäl att arbeta med MVP Fritid

  1. Minska våldet

  2. Öka kunskapen om våld, både hos deltagare och personal

  3. Inspirera till kritiskt tänkande

  4. Öppna för dialog och icke-dömande samtal

  5. Få öva sig på att känna empati med dem som utsätts för våld

  6. Inspirera till att våga agera mot våld