MVP-fritid

Förebygg våld på fritidsgården

MVP Fritid är ett våldsförebyggande metodmaterial som passar att använda på fritidsgårdar, på parklekar och av fältassistenter.

Målet är att stoppa och förebygga mäns och killars våld genom att ungdomarna får diskutera våld, normer och vad man kan göra om man blir åskådare till våld. Vill du veta mer?

Ladda ner en guide till MVP Fritid här.

6 skäl att arbeta med MVP Fritid

 1. Minska våldet

 2. Öka kunskapen om våld, både hos deltagare och personal

 3. Inspirera till kritiskt tänkande

 4. Öppna för dialog och icke-dömande samtal

 5. Få öva sig på att känna empati med dem som utsätts för våld

 6. Inspirera till att våga agera mot våld

En insats för alla unga

MVP Fritid är en så kallad universell våldspreventiv insats, som riktar sig till alla unga, inte bara de som riskerar att utsättas för eller utöva våld. Genom att agera tillsammans kan vi skapa en miljö där vi visar omsorg om varandra och där våld inte tolereras.

Baspaket

MVP Fritid ger er stöd hela vägen från planering till genomförande och uppföljning av det våldsförebyggande arbetet inom fritidsverksamheten. Följande ingår när ni köper in MVP Fritids baspaket:

 • implementeringsstöd

 • utbildning för personalen

 • verktygslådan – många olika typer av övningar att göra med besökarna

 • ledarskapsutbildningen MVP Unga ledare som ni kan genomföra med målgruppen

 • spelet "I andras skor"

 • metodmaterialet "Agera i parklek" med övningar riktade till en yngre målgrupp.

Läs mer om MVP Fritid här.

Ladda ner en guide till MVP Fritid här.